Δημοτική βραδιά στα Αμπέλια Αμμοτόπου.

Στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού της τοπικής κοινότητας Αμμοτόπου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελιών η Αγία Παρασκευή πραγματοποίησε Δημοτική βραδιά.