Δημοσιεύτηκε η ρύθμιση για όλους τους συμβασιούχους

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται πλέον,μετά τη δημοσίευση της ρύθμισης για τους Συμβασιούχους και προκειμένου να διευκρινιστούν και να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπογραφής νέων συμβάσεων αλλά και πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων μέσω ΑΣΕΠ.