ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ