ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ι. ΚΑΡΒΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Διοικητής Γ.Ν. Άρτας