ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Ι.Ο.Ν. ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ