ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ.ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ