Γραφείο Υποστήριξης-Επιχειρηματικότητας-Απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων.

Μία σημαντική δομή για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και την καλύτερη Παροχή Υπηρεσιών,λειτουργεί στον Δήμο Αρταίων. Πρόκειται για το Γραφείο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης που στόχο έχει να βοηθήσει πάνω σε θέματα Εύρεσης Εργασίας και Επιχειρηματικότητας.