Για καλά διαβασμένους μαθητές τα θέματα της Ιστορίας

Για καλά διαβασμένους μαθητές ήταν τα θέματα στην Ιστορία μάθημα με το οποίο συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις τη Δευτέρα 12 Ιουνίου.