ΓΕΝΝΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.- ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ