ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

0
172

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΛΑΣ Πρ.Συλλ. Εργαζ. Γ.Ν.Πρέβεζας