Βραβείο στην εφημερίδα “Στη διαπασών” του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας

Το πρώτο βραβείο σε σχολικό-μαθητικό έντυπο το οποίο καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία και προωθεί την ανάγνωση παιδικής λογοτεχνίας κέρδισε η σχολική εφημερίδα “Στη διαπασών” του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας.