”ΒΟΛΕΣ” ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αρτας