” ΒΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ”