ΒΑΘΥΑΒΑΛΙ:Ο »ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΑΡΟΣ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ