Βήματα ενίσχυσης της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην Ήπειρο.

0
92

Τα δικά τους φωτοβολταϊκά συστήματα θα μπορούν να εγκαταστήσουν σε πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 4,5 εκατομ. ευρώ.