ΑNΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΩΔΟΣΗΣ Πρόεδρος ΕΦΕΕΑΦ