ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ Η ΄΄ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ΄΄