ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ