Αστικές αναπλάσεις και έργα βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών στο Δήμο Αρταίων.

Το Έργο : Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ .Μεταξύ των υποέργων περιλαμβάνονται οι αναπλάσεις των περιοχών του Κάστρου και του Ι.Ν της Παρηγορήτισσας.