ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ