Από τον Ο.Γ.Α “Η Σκυτάλη” στο νέο Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αιτήματα επιδόματος παιδιού και ανασφάλιστου υπερήλικα διεκπεραιώνονται προς το παρόν στην Ήπειρο από τον νεοσύστατο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ. Οι δικαιούχοι μπορούν ν’απευθύνονται στα κατά τόπους κέντρα κοινότητας τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν στους Δήμους.