ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ