Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στην Άρτα θα κατασκευαστεί η Μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.478.000 ευρώ και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη δημοπράτησή του. Με άλλες αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη αναδόχων σημαντικών έργων σε Περιφερειακές Ενότητες καθώς ενέκρινε και δημοπρατήσεις έργων.