Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

0
206

Η υπογραφή της σύμβασης απομένει για να ξεκινήσει το έργο κατασκευής της εισόδου Ηγουμενίτσας. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τον ανάδοχο ενώ ενέκρινε και άλλες αποφάσεις για παρεμβάσεις,αναδόχους και δημοπρατήσεις έργων.