Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Δύο μεγάλα οδικά έργα και πολλά άλλα που αφορούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.