Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Έργα αποκατάστασης σε δίκτυα ύδρευσης,συντήρησης του οδικού δικτύου και τη χρηματοδότηση τριών μελετών για μνημεία ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.