Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Δεκάδες νέα έργα προωθεί πρός υλοποίηση στις 4 Περιφερειακές ενότητες η Περιφέρεια Ηπείρου με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε και η δημοπράτηση του έργου:Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι-Ναζαίοι του Δήμου Κ.Τζουμέρκων,προϋπολογισμού 220 χιλιάδων ευρώ.