Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

0
186

Δεκάδες έργα για το περιβάλλον,τον πολιτισμό,τις αγροτικές και οδικές υποδομές,προωθούνται προς υλοποίηση από τη Περιφέρεια Ηπείρου μετά και τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή.