Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Προς υλοποίηση οδεύει η “Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής – Φιλιππιάδας” προϋπολογισμού 480.000 ευρώ μετά την κατακύρωση της σύμβασης του αναδόχου του έργου όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.