Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

0
171

Προς υλοποίηση οδεύει η «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής – Φιλιππιάδας» προϋπολογισμού 480.000 ευρώ μετά την κατακύρωση της σύμβασης του αναδόχου του έργου όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.