Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με τα αντιπλημμυρικά – οδικά έργα.

0
335

Νέες δημοπρατήσεις έργων αλλά και οριστικούς αναδόχους παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Ήπειρο,ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας,στην συνεδρίαση.