Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και καθαρισμοί οικοπέδων στο Δήμο Αρταίων.

Συνεχίζεται από το Δήμο Αρταίων η απομάκρυνση από οδούς εγκαταλελειμμένων οχημάτων,καθώς επίσης και η διαδικασία καθαρισμού οικοπέδων εντός του οικιστικού ιστού.