ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Αρταίων