”ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”