ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΕΥΑΓ. ΚΑΤΣΑΝΟΥ