ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ Πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων & Νηπ. Ν. Αρτας