”ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ” ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Άρτας