ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡ.ΓΚΟΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΆΡΤΑΣ

0
189