ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΑΣ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ Αντιδήμαρχος Αρταίων