Αντόνιο Ταγιάνι:” Ναι στην ανάπλαση και την ανακατασκευή της ιστορικής γέφυρας Κοράκου”

Ναι στην ανάπλαση και ανακατασκευή της ιστορικής γέφυρας Κοράκου του Αχελώου τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι. Ευρωπαϊκοί θεσμοί και διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες στα πολιτισμικά θέματα ζητούν την ανακατασκευή της ιστορικής γέφυρας δημιουργώντας έτσι ένα ευρωπαϊκό κίνημα για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της κοιλάδας του Αχελώου.