ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ”ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ