ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ »ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ