ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ”ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ”