ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ”ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ”

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΙΟΣ Δικηγόρος- Συγγραφέας