Ανταποδοτικά οφέλη από τη λειτουργία Α.Π.Ε και στη Τ.Κ Αγίου Γεωργίου του Δ.Ζηρού.

Με το ποσό των 82.000 ευρώ πιστώθηκαν οι λογαριασμοί ΔΕΗ σε δικαιούχους,κάτοικους της Τ.Κ Αγ.Γεωργίου του Δήμου Ζηρού λόγω λειτουργίας μονάδας Α.Π.Ε. στην περιοχή. Ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας δικαιώνεται και η προσπάθεια για ανταποδοτικά οφέλη θα συνεχιστεί τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ζηρού Ν.Καλαντζής.