Αντίστροφη μέτρηση για τη κατάθεση στη Βουλή του “Κλεισθένη”.

Στην ΕΝΠΕ και τη ΚΕΔΕ έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών το τελικό κείμενο για το “Κλεισθένη”. Από τις διατάξεις ξεχωρίζει η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.