ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΝΑΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΡΚΟ