ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΡΗ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Αρτας