ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0
55

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ Πρόεδρος Εργαζομένων Π.Ν.Ι.