ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

0
79

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Βουλευτής Αρτας ΝΔ