ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

0
235

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Βουλευτής Αρτας ΝΔ