ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

0
174

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Βουλευτής Αρτας ΝΔ