ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ