ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ Διοικητής Ασφάλειας Αρτας